{{Remont}}
{{Remont}}
Elektrotechnika "MORS" Sp. z o.o.
ul. Hutnicza
33
81-061
Gdynia
958-13-22-944
0000042610
Kapitał zakładowy 10.000.000 PLN
Dział Sprzedaży Internetowej
ul. Hutnicza 33
81-061 Gdynia
693 400 858
Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 - 16:00 od pn do pt.
Wybierz widok: Lista Kafelki
Wybierz sortowanie: Domyślne wg Ceny wg Nazwy
Ilość produktów:
 
Opis
Cena
JM
Producent
Dostępność
Warystorowy ogranicznik przepięć typu III do puszki instalacyjnej podtynkowej lub kanału instalacyjnego, z akustyczną sygnalizacją stanu ogranicznika. Spełnia wymogi Typu III, jest przeznaczony do indywidualnej precyzyjnej ochrony szczególnie wrażliwych i ważnych urządzeń przed przepięciami zredukowanymi przez wcześniejsze stopnie ochrony do wartości wymaganej dla kategorii II przepięć. Po uszkodzeniu ogranicznika zamontowany element typu Buzzer zaczyna emitować sygnał alarmowy w postaci ciągłego dźwięku. Dane techniczne: - Max. napięcie pracy Uc: 255 V AC - Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In: 3 kA - Maksymalny prąd wyładowczy. (8/20) Imax: 6 kA - Poziom ochrony: < 1,3 kV - Sygnalizacja akustyczna Więcej szczegółów A href="http://pro-tec.com.pl/produkty/"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Dostępny
Ogranicznik przepiżż typu 1+2 (klasy B+C). Ograniczniki typu 1+2 zapewniajż ochronż przed przepiżciami atmosferycznymi, spowodowanymi uderzeniem pioruna w obiekty znajdujżce siż w sżsiedztwie linii napowietrznych lub bezpożrednio w liniż nn, w dużej odlegżożci od miejsca zainstalowania ogranicznikżw. Ponadto tego typu ograniczniki stanowiż zabezpieczanie przed przepiżciami żżczeniowymi. Instaluje siż je przed licznikiem, chroniżc tym samym ukżad pomiarowy. Jest to kombinacja ogranicznika przepiżż typu 1 i 2, z zastosowaniem warystorżw w jednym module. Ograniczniki tego typu znajdujż zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Posiadajż optyczny wska«nik uszkodzenia. Maksymalny prżd udarowy na 1-bieg. wynosi 12,5kA (10/3 )s. Dostżpne sż wersje na 1,2,3 i 4 bieg. redukujż przepiżcia do poziomu <1,5kV. Nowy ogranicznik przepiżż stanowi optymalnż ochronż przed przepiżciami spowodowanymi przez pożrednie uderzenie pioruna oraz przepiżcia komutacyjne. Takie ograniczniki majż zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Dane techniczne: Typ: SPBT-12/ 0/4 Klasa ochronnika: B+C Maks.trważe napiżcie pracy: 0 V Ilożż biegunżw: 4P Prżd udarowy (10/3 ): 12,5 kA (na biegun) Napiżciowy poziom ochrony: < 1,5 kV Maks.dobezpieczenie: 160 A gL Czas zadziażania: < 25 ns Budowa ogranicznika: warystorowy Przekrżj przewodżw przyżżczeniowych: 4-25 mm2 Montaż: szyna TH35 mm więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
EATON
Dostępny
Ograniczniki przepięć typu 2 (klasy C) chronią instalację elektryczną przed skutkami przepięć, powstałych w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieci elektrycznej. Chodzi przede wszystkim o załączanie urządzeń elektrycznych, takich jak silniki, transformatory czy też spawarki. Ograniczniki te redukują również przepięcia, które występują w wyniku zadziałania zabezpieczeń instalacji. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
EATON
Dostępny
Ogranicznik przepięć renomowanej firmy PRO-TEC. Ogranicznik 1-polowy 1+ 2 (B+C) jest przeznaczony do stosowania w 1-fazowych instalacjach domów jednorodzinnych, mieszkań lub innych niewielkich obiektów. Montuje się je możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia przewodów zasilających do obiektu. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Pro-Tec
Dostępny
Ograniczniki warystorowe typu 1+2 (B+C) są przeznaczone do stosowania w rozdzielnicach domów jednorodzinnych, mieszkań lub innych niewielkich obiektów. Montuje się je możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia przewodów zasilajżcych do obiektu. Ograniczniki przepić Pro-Tec typu 1+2, badane są udarami o kształcie (10/3 ), czyli udarami o prądzie i energii jakie występują przy bezpośrednim uderzeniu pioruna w obiekt oraz udarami o ksztażcie (8/20) odpowiadającymi niskoenergetycznym udarom indukowanym, łączeniowym. Aparaty typu 1+2 przeznaczone są do ochrony obiektów posiadających zewnętrzną instalacja odgromową klasy III lub IV, są zasilane linią napowietrzną lub krótką linią kablową (odległość od słupa zasilającego do rozdzielnicy mniejsza niż 1m) lub też w sasiedztwie znajdują się wysokie budynki z instalacją odgromową i uziomem połączonym z uziomem chronionego obiektu. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Pro-Tec
Dostępny
Ogranicznik przepięć renomowanej firmy PRO-TEC. Ograniczniki 1+ 2 (B+C) są przeznaczone do stosowania w rozdzielnicach domów jednorodzinnych, mieszkań lub innych niewielkich obiektów. Montuje się je możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia przewodów zasilających do obiektu. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Pro-Tec
Dostępny
Ograniczniki warystorowe typu 2 (C) BY1-C sż przeznaczone do ochrony instalacji przed przepiżciami indukowanymi powstażymi np. na skutek uderzenia pioruna w pobliskie obiekty, a także chroniż przed przepiżciami powstażymi na skutek operacji żżczeniowych. Przepiżcia tego typu powstajż np. podczas spawania, uruchamiania silnikżw o ciżżkim rozruchu, podczas zażżczania lub wyżżczania linii, a także podczas zadziażania zabezpieczeżtp. Ograniczniki przepiżż Pro-Tec typu 2 BY1-C badane sż udarami o ksztażcie ksztażcie (8/20) s odpowiadajżcymi niskoenergetycznym udarom indukowanym lub żżczeniowym. Stosuje siż je w instalacjach 1-fazowych w rozdzielnicy gżżwnej jako pierwszy stopieżchrony lub w rozdzielnicy piżtrowej, oddziażowej, jako drugi stopieżchrony montowane za stopniem pierwszym zrealizowanym za pomocż ogranicznikżw typu 1. Wszystkie ograniczniki posiadajż wyjmowane wkżadki wyposażone w okienko sygnalizacji uszkodzenia wkżadki. Zielone pole okienka oznacza poprawne dziażanie ogranicznika, natomiast pojawienie siż w okienku czerwonego pola oznacza uszkodzenie wkżadki i należy jż niezwżocznie wymieniż na nowż więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Pro-Tec
Dostępny
Ograniczniki warystorowe typu 2 (C) BY1-C są przeznaczone do ochrony instalacji przed przepięciami indukowanymi powstałymi np. na skutek uderzenia pioruna w pobliskie obiekty, a także chronią przed przepięciami powstałymi na skutek operacji łączeniowych. Przepięcia tego typu powstają np. podczas spawania, uruchamiania silników o ciężkim rozruchu, podczas załączania lub wyłączania linii, a także podczas zadziałania zabezpieczeń itp. Ograniczniki przepięć Pro-Tec typu 2 BY1-C badane są udarami o kształcie kształcie (8/20) s odpowiadającymi niskoenergetycznym udarom indukowanym lub łączeniowym. Montuje się je w rozdzielnicy głównej jako pierwszy stopień ochrony lub w rozdzielnicy piętrowej, oddziałowej, jako drugi stopień ochrony montowane za stopniem pierwszym zrealizowanym za pomocą ograniczników typu 1. Ograniczniki BY1-C w układzie czterobiegunowym składają się z czterech warystorów włączanych pomiędzy L1,L2,L3,N a PE w układzie sieci TN-S. Konstrukcja tych aparatów oparta jest na warystorach ZnO. Wszystkie ograniczniki posiadają wyjmowane wkładki wyposażone w okienko sygnalizacji uszkodzenia wkładki. Zielone pole okienka oznacza poprawne działanie ogranicznika, natomiast pojawienie się w okienku czerwonego pola oznacza uszkodzenie wkładki i należy ją niezwłocznie wymienić na nową. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
Pro-Tec
Dostępny

Używamy cookies, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę na naszej stronie internetowej. Jeśli wejdziesz na naszą stronę bez zmiany ustawień, zakładamy, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. W przeciwnym wypadku, zmień ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły...

close