{{Remont}}
{{Remont}}
Elektrotechnika "MORS" Sp. z o.o.
ul. Hutnicza
33
81-061
Gdynia
958-13-22-944
0000042610
Kapitał zakładowy 10.000.000 PLN
Dział Sprzedaży Internetowej
ul. Hutnicza 33
81-061 Gdynia
693 400 858
Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 - 16:00 od pn do pt.
Wybierz widok: Lista Kafelki
Wybierz sortowanie: Domyślne wg Ceny wg Nazwy
Ilość produktów:
 
Opis
Cena
JM
Producent
Dostępność
Automatyczny przełącznik faz APM-20 to urządzenie, którego głównym zadaniem jest zachowanie ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w momencie zaniku fazy lub spadku wartożci skutecznej napiżcia poniżej normy. Gżżwnż zaletż urzżdzenia jest niewielki wzglżdny bżżd pomiaru napiżcia nie przekraczajżcy 1% nawet dla przebiegżw mocno odksztażconych. Urzżdzenie APM-20 zasilane jest z trzech faz L1,L2,L3 przy czym faza L1 jest fazż priorytetowż. Napiżciowy prżgprzeżżczenia (180 V AC), czas przeżżczania (1 ms) oraz histereza napiżciowa (10 V AC) sż ustawione fabrycznie bez możliwożci zmiany przez użytkownika. Diody LED na panelu przednim poglżdowo sygnalizujż parametry każdej fazy. Wewnżtrzny ukżad stykżw wyjżciowych zapewnia zwiżkszonż odpornożż na ich sklejanie oraz zabezpiecza przed zwarciem miżdzyfazowym. Maksymalna obciżżalnożż wyjżcia nie powinnaprzekraczaż 16A dla odbiornikżw w klasie AC1. Wiżcej szczegółów A href="https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-automatyka-budynkowa/automatyczne-przelaczniki-faz/apm-20"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Zapytaj o produkt
Czujnik kolejnożci i zaniku faz 16A CKM-11 Zamel Czujnik kolejnożci faz CKM 11 sżuży do zabezpieczenia urzżdzeżasilanych z sieci trżjfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napiżcia fazowego, asymetriż napiżż fazowych lub zżż kolejnożciż faz. Wartożż progu asymetrii ustawiona jest fabrycznie na poziomie 55 V. Czujnik zabezpiecza rżwnież przed symetrycznym spadkiem napiżcia wyżżczajżc przeka«nik jeżeli na ktżrejkolwiek fazie napiżcie spadnie poniżej 1 V (niezależnie od poziomu asymetrii). Urzżdzenie zasilane jest z dowolnej fazy co sprawia, że wystarczy obecnożż napiżcia na jednej fazie aby byżo one w peżni funkcjonalne. Wynoszżce 4 s opż«nienie wyżżczenia oraz histereza napiżciowa powodujż, że czujnik jest odporny na krżtkotrważe wahania napiżcia. Czujnik przeznaczony do montażu na szynie TH35. Cechy produktu: - zabezpieczenie przed zżż kolejnożciż faz - zabezpieczenie przed symetrycznym spadkiem napiżcia - cyfrowy, precyzyjny pomiar napiżcia nawet w przypadku przebiegżw odksztażconych - zabezpieczenie przed zanikiem fazy - pż«nienie wyżżczenia oraz histereza napiżciowa eliminujżca czżste przeżżczenia - zabezpieczenie przed asymetriż napiżcia - odpornożż na krżtkotrważe spadki napiżcia - wyjżcie przeka«nikowe jeden styk przeżżczny o maksymalnej obciżżalnożci 16 A Wiżcej szczegżżżw A href="https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-automatyka-budynkowa/czujniki-kolejnosci-faz/ckm-11"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Dostępny
Czujnik kolejnożci faz CKM10 sżuży do zabezpieczenia urzżdzeżasilanych z sieci trżjfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napiżcia fazowego, asymetriż napiżż fazowych lub zżż kolejnożciż faz. Wartożż progu asymetrii może byż nastawiana przez użytkownika za pomocż potencjometru. Czujnik zabezpiecza rżwnież przed symetrycznym spadkiem napiżcia wyżżczajżc przeka«nik jeżeli na ktżrejkolwiek fazie napiżcie spadnie poniżej 1 V (niezależnie od poziomu asymetrii). Urzżdzenie zasilane jest z dowolnej fazy co sprawia, że wystarczy obecnożż napiżcia na jednej fazie aby byżo one w peżni funkcjonalne. Regulowane opż«nienie wyżżczenia oraz histereza napiżciowa powodujż, że czujnik jest odporny na krżtkotrważe wahania napiżcia. Cechy produktu: - zabezpieczenie przed zżż kolejnożciż faz - zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napiżcia - odpornożż na krżtkotrważe spadki napiżcia - zabezpieczenie przed zanikiem fazy - regulacja progu zadziażania (asymetrii) - cyfrowa konstrukcja umożliwia precyzyjny pomiar napiżż sinusoidalnych oraz odksztażconych - zabezpieczenie przed asymetriż napiżcia Wiżcej szczegżżżw A href="https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-automatyka-budynkowa/czujniki-kolejnosci-faz/ckm-10"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Dostępny
Automat ma na celu kontrolę pracy odbiornika jednofazowego w przypadku wahań lub zaniku napięcia. Do urządzenia podłącza się zasilanie trójfazowe, ustala tzw. Fazę priorytetową, która stale ma zasilać odbiornik. Kiedy nastąpi na niej spadek napięcia do wartości granicznej 190V nastąpi przełączenie na fazę, której napięcie przekracza podaną wartość. Jeśli napięcie na fazie priorytetowej przekroczy 195V zasilanie jest przełączane z powrotem. Więcej szczegółów A href="https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/136-przelacznik-faz-pf-431.html?search_query=pf-431&results=2"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
F&F
Dostępny
Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy. Do współpracy ze stycznikami. Z fazą priorytetową. Z dolnym 195V i górnym 250 V progiem zadziałania. Więcej szczegółw A href="https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/138-przelacznik-faz-pf-441.html"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
F&F
Dostępny
Czujnik asymetrii napięcia CAM-10 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem w wyniku zaniku napięcia fazowego lub asymetrią napięć fazowych. Urządzenie czuwa także nad poprawnym stanem styków stycznika załączającego. Wartość progowa napięcia zadziałania ustawiana jest za pomocą potencjometru UP w zakresie od około 170 V AC do około 200 V AC. Opóźnienie wyłączenia ustawia się za pomocą potencjometru TP w zakresie 0-9s. Dodatkowo układ posiada stałą histerezę napięciową na poziomie 5 V AC dzięki czemu układ jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia. Urządzenie posiada dodatkowe wyjście do sygnalizacji sytuacji awaryjnej (zanik napięcia fazowego lub asymetria). Układ zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia. Cechy produktu: - zabezpieczenie przed zanikiem fazy - kontrola stanu styków stycznika - odporność na krótkotrwałe spadki napięcia - kontrolka sygnalizacji napięć na poszczególnych fazach - zabezpieczenie przed asymetrią napięcia - regulowana wartość napięcia asymetrii (progu zadziałania) - wyjście do sterowania stycznikiem - kontrolka sygnalizacji włączenia oraz awarii stycznika - zabezpieczenie przed symetrycznym spadkiem napięcia - regulowana wartość opóźnienia wyłączenia - dodatkowe wyjście alarmowe Więcej szczegółów A href="https://zamel.com/pl/exta/cyfrowy-czujnik-asymetrii-napiecia-z-kontrola-stanu-stycznika-typ-cam-10#"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Dostępny
Czujnik asymetrii napiżcia CAM-11 sżuży do zabezpieczenia urzżdzeżasilanych z sieci trżjfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napiżcia fazowego lub asymetriż napiżż fazowych. Wartożż progu asymetrii ustawiona jest fabrycznie na poziomie 55 V. Czujnik zabezpiecza rżwnież przed symetrycznym spadkiem napiżcia wyżżczajżc przeka«nik jeżeli na ktżrejkolwiek fazie napiżcie spadnie poniżej 1 V (niezależnie od poziomu asymetrii). Urzżdzenie zasilane jest z dowolnej fazy co sprawia, że wystarczy obecnożż napiżcia na jednej fazie aby byżo one w peżni funkcjonalne. Wynoszżce 4 s opż«nienie wyżżczenia oraz histereza napiżciowa powodujż, że czujnik jest odporny na krżtkotrważe wahania napiżcia. Cechy produktu: - cyfrowy pomiar napiżcia True RMS zapewnia dokżadnożż pomiarżw nawet w przypadku przebiegżw odksztażconych (co ma znaczenie w bliskiej obecnożci np. falownikżw) - opż«nienie wyżżczenia oraz histereza napiżciowa eliminujżca czżste przeżżczenia - zabezpieczenie przed zanikiem fazy - odpornożż na krżtkotrważe spadki napiżcia - zabezpieczenie przed asymetriż napiżcia - wyjżcie przeka«nikowe jeden styk przeżżczny o maksymalnej obciżżalnożci 16 A Wiżcej szczegżżżw A href="https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-automatyka-budynkowa/czujniki-asymetrii-napiecia/cam-11"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Dostępny
SPAN style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: left; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"Czujnik asymetrii napięcia CAM01 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego lub asymetrią napięć fazowych. Wartość progowa napięcia zadziałania może być nastawiona przez użytkownika za pomocą potencjometru. Układ nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia. Układ zasilany jest z fazy L1. Opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa powodują, że układ jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia. SPAN style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: left; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"Więcej szczegółówA href="https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-automatyka-budynkowa/czujniki-asymetrii-napiecia/cam-01"TUTAJ/A SPAN style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: left; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Zapytaj o produkt
Czujnik kolejności faz na szynę CKM-01 ZAMEL Czujnik kolejności faz CKM-01 służy do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z sieci trójfazowej (np. silniki) przed uszkodzeniem, w przypadku zaniku napięcia fazowego, asymetrią napięć fazowych lub złą kolejnością faz. Wartość progowa napięcia zadziałania może być nastawiana przez użytkownika za pomocą potencjometru. Czujnik nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia. Urządzenie zasilane jest z fazy L1. Opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa powodują, że czujnik jest odporny na krótkotrwałe wahania napięcia. więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
ZAMEL
Dostępny
Czujnik kolejności zaniku i asymetrii faz na szynę CKF-316 F&F Czujnik zabezpieczający pracę silnika przed niepożądanymi zanikami bądź spadkami napięcia na poszczególnych fazach oraz przed zmianą kolejności faz. Montaż na listwie modułowej. Więcej szczegółów A href="https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/110-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-316.html?search_query=ckf-316&results=2"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
F&F
Dostępny
Urządzenie pełni funkcję zabezpieczenia silnika przed niepożądanymi zmianami napięcia w zasilaniu trójfazowym. Czujnik kontroluje wielkość napięcia w poszczególnych fazach - jeśli różnica pomiędzy fazami wyniesie około 55V nastąpi automatyczne odcięcie zasilania. Takie działanie nastąpi również w przypadku zaniku napięcia jednej z faz. Identyczne zachowanie czujnika wywoła zmiana kolejności faz, co ma chronić silnik przed zmianą kierunku wirowania. Jeśli wymienione anomalia zanikną, wówczas nastąpi ponowne uruchomienie silnika. Urządzenie jest montowane na szynie DIN. Więcej szczegółów A href="https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/108-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-b.html?search_query=ckf-b&results=16"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
F&F
Dostępny
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P. Więcej szczegółów A href="https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-faz/114-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-ckf-317.html?search_query=ckf-317&results=2"TUTAJ/A więcej...
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
F&F
Dostępny

Używamy cookies, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę na naszej stronie internetowej. Jeśli wejdziesz na naszą stronę bez zmiany ustawień, zakładamy, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. W przeciwnym wypadku, zmień ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły...

close